Info en voorwaarden

Wie deelneemt aan activiteiten bij Equi Source VOF of EquiSource Ponyclub VZW verklaart zich akkoord met onderstaande voorwaarden.

PAARDRIJDEN

Neem eerst altijd contact op als je nieuw bent. We luisteren dan graag naar je wensen en stellen je onze manier van werken voor. Omdat we voor de rijlessen vooral pony’s en kleine paarden gebruiken, is er voor ruiters een gewichtsbeperking tot 70kg met een max. lengte van 1.75m.

Je start altijd met één privé-proefles (65€ incl. dagverzekering). Voor Pony Scouts betaal je 35€ voor een proefles (incl. dagverzekering).

Vanaf het jaar dat je 8 wordt kan je starten met rijlesjes. Bij de aanvang van een nieuw semester en na overleg met de lesgevers start je meteen in een groepsles beginnelingen (max. 5 kids). Je krijgt dus voldoende aandacht. Je schaft een groepslesabonnement aan. Wie wil, kan natuurlijk ook privé-les volgen.


LIDMAATSCHAP EN VERZEKERING

Als de proefles aan je verwachtingen voldeed, word je lid van Equi Source . Lidmaatschap + basisverzekering met I-uitbreiding (uitbreiding voor activiteiten buiten clubverband) bij de VLP (Vlaamse Liga voor de Paardensport) kost 75€ per jaar. Je kan pas starten als je verzekering in orde is. Inzage in de polis via deze link : www.vlp.be/verzekeringen We willen je er op wijzen dat deelnemen aan activiteiten met paarden altijd risico’s inhoudt. Uitbreidingen bovenop de door ons aangeboden polissen dien je zelf te voorzien.


EAL, EAT en PERSONAL COACHING

We stellen alles in het werk om therapie- en coachingsessies zo veilig mogelijk te laten verlopen. Toch houdt het omgaan met paarden altijd een risico in. Voor de aanvang van alle EAT & EAL-sessies wordt de client daarom gevraagd een verklaring voor het afstand doen van aansprakelijkheid, opheffing van wettelijke rechten en aanvaarding van het risico in te vullen. Dit wil zeggen dat de client zich ten volle bewust is van het risico dat werken met paarden inhoudt en dat hij er toe verbindt om alle betrokken partijen bij deze sessies op het domein van VOF Equi Source te vrijwaren van schadeclaims zoals deze bij wet geregeld zijn.


PRAKTISCH

Abonnementsysteem

Al onze lessen worden via abonnementen betaald.
Abonnementen lopen van januari tot en met eind juni en van september tot en met het begin van de kerstvakantie.
De totaalprijs per abonnement wordt berekend adhv het exacte aantal lesdagen. Ieder lid wordt hierover via e-mail op de hoogte gebracht.
Geen betalingen meer cash of per beurt (uitgezonderd eerste proefles of een occasionele privé-les). Er wordt voor niemand een uitzondering gemaakt.
Wie invalt als het semester al begonnen is, betaalt het resterende saldo.
Wie niet tijdig betaalt, staat zijn plaats af en staat weer achteraan op de wachtlijst.
Tijdens de vakantieperiodes worden er op regelmatige tijdstippen groepslessen georganiseerd naast de kampen, ponymiddagen en andere activiteiten.
Wie afwisselend groepsles en privé-les heeft, schaft een 2-wekelijks abonnement aan voor privé-les en 1 voor groepsles.
Inschrijvingen zijn enkel mogelijk voor een heel semester. Je kan wel in 2 keer betalen.

Vervanglessen

We kunnen organisatorisch geen vervanglessen toestaan om welke reden dan ook. Gemiste lessen worden niet terugbetaald. Enkel indien Equi Source een les aflast, wordt er een vervangles voorzien. Alles wordt echter in het werk gesteld om dit te vermijden. In de zomervakantie kan wie een les miste, mee komen helpen met de verzorging van de paarden. Afspreken via info@equisource.eu

Cursussen, workshops en kampen

Inschrijven voor cursussen, workshops en kampen is definitief door de helft van het totaalbedrag over te schrijven op onze rekening met vermelding van ‘Naam deelnemer + activiteit’. Ten laatste 14 dagen voor aanvang van de activiteit dient het volledige bedrag overgemaakt te zijn. Indien men aan deze voorwaarden niet voldoet wordt deelname geweigerd. Het al dan niet doorgaan van een cursus, workshop of kamp hangt af van het aantal inschrijvingen. Als een van deze activiteiten niet kan doorgaan, word je verwittigd en storten wij u het betaalde voorschot terug. Als u zelf uw deelname wenst te annuleren, betalen we tot 4 weken voor de datum de helft van het totaalbedrag terug. Bij annulering 2 weken voor datum zal er geen terugbetaling plaatsvinden. Je kan wel iemand in je plaats laten komen als we tijdig op de hoogte worden gebracht.

Veiligheid & afspraken

Het dragen van een veiligheidscap is verplicht. Wie er geen draagt, doet dat op eigen verantwoordelijkheid. Starters kunnen tijdelijk een veiligheidscap lenen. Op termijn schaf je er best zelf één aan. Voor je veiligheid draag je enkel laarzen of stevige schoenen zonder rijghaken.

We behouden het recht om personen te weigeren zonder opgave van reden.

Schrijf je in op onze Newsletter

Ontvang de laatste updates over Equi Source

Equi Source Newsletter