Paard en omgeving

Pony’s en paarden zijn prooi- en kuddedieren. De samenwerking en de hiërarchie in de kudde zorgt op deze manier voor veiligheid en grotere overlevingskansen.

Een paard of pony loopt in het wild ongeveer 30 km per dag op zoek naar voedsel en veiligheid. Ze zijn zo’n 14 uur bezig met eten, de rest van de tijd met rusten, slapen en socialiseren. Dag of nacht, maakt niet uit; paarden en pony’s hebben geen dagindeling zoals mensen. Daarom krijgen ze bij ons 24/24 vrije uitloop.

De kudde is voortdurend gefocust op de omgeving en op de signalen die de anderen uitzenden. Ze reageren dus ogenblikkelijk op de input die ze krijgen van buitenaf.

Verder kiezen ze zelf voor beschutting als het te warm of te koud wordt, hard waait of regent of om te vluchten voor insecten.
Daarom hebben we de weiden voor de paarden ingericht volgens Paddock Paradise principes (nabootsen van een zo natuurlijk mogelijke omgeving). Een pad verbindt de stallen en drinkplaats met de ingang van de weiden. De paarden moeten hierdoor meerdere kilometers per dag afleggen om van voedsel naar water en beschutting gaan en omgekeerd. Verder rijden we de paarden zonder bit en hoefijzers omdat dit de gezondheid en het fysiek welbevinden van het paard ten goede komt. Neem zeker een kijkje op de website van www.paardnatuurlijk.be voor alles over ‘natuurlijk paard houden’.

Onze paarden en pony’s blijven ook na hun ‘professionele loopbaan’ in de kudde. Ze mogen rustig oud worden en worden slechts nu en dan ingezet voor therapeutische doeleinden.

Schrijf je in op onze Newsletter

Ontvang de laatste updates over Equi Source

Equi Source Newsletter