Therapie & leren

Ervaringsgericht leren met paarden (EAL) volgens het Eagala model

Zomaar jezelf mogen zijn. Natuur, rust en ruimte om je heen. Paarden die niet oordelen. Tijd om te experimenteren en op zoek te gaan naar je eigen oplossingen.
Equi Source - Eagala certified professional
Equi Source - Eagala certified professional

Therapiesessies individueel of in groepsverband.

Kinderen, jongeren, volwassenen, groepen, gezinnen en teams die ergens in vastlopen en geconfronteerd worden met problemen kunnen bij Equi Source terecht voor EAL sessies ( Equine Assisted Learning – Ervaringsgericht leren met paarden).

Wij werken via de EAGALA methode. Deze methode biedt ervaringsgerichte activiteiten aan met paarden om doorleefde inzichten bij te brengen . De methode is oplossingsgericht en kortdurend.

Paarden zijn dankbare dieren om in te zetten in therapie, ze leven in het hier en nu en vormen een directe spiegel voor de mensen die tegenover hen staan. Op de boerderij van Equi Source leven de paarden in een kudde. Binnen een kudde is er net zoals bij een groep mensen sociale interactie waarbij er leiders en volgers zijn. Ook heeft elk paard zijn eigen karakter. Het leven in de kudde kan daarom als metafoor dienen voor situaties die mensen ondervinden in hun dagelijkse relatie tot anderen, de maatschappij, de wereld.


De EAGALA methode is gebaseerd op vier belangrijke pijlers.
 1. Om ervaring en kennis te combineren worden de sessies steeds gegeven door een team van 3: paard(en), paardenspecialist en therapeut of coach.
 2. De therapiesessies vinden naast en tussen de paarden plaats. Er wordt niet op het paard gereden. Er worden opdrachten met de paarden uitgevoerd die stimuleren tot nadenken over het eigen handelen en tot ontwikkelen van vaardigheden zoals oplossen van problemen, nemen van verantwoordelijkheid, communiceren, opbouwen van zelfvertrouwen,…
 3. De therapiesessies zijn oplossingsgericht en kortdurend.
 4. De therapeuten moeten zich houden aan de ethische code, opgesteld door Eagala.

EAL sessies zijn nuttig bij:

 • grenzen leren aangeven en aanvoelen
 • opbouwen van (zelf)vertrouwen
 • bewustworden van verbale en non-verbale communicatie
 • leren leiding nemen – volgen
 • oplossen van (relatie)problemen
 • leren omgaan met stress, spanning, onrust
 • overwinnen van faalangst
 • zelfzekerder worden
 • enz.

Praktisch:

Er wordt steeds gestart met een intake sessie. Tijdens deze sessie maak je kennis met het team en de paarden. De methode wordt toegelicht en problemen en vragen besproken. Er wordt kort met de paarden gewerkt zodat je kan oordelen of deze manier van werken passend is voor jou, je groep, je gezin, je team. Alle sessies duren ongeveer een uur en vinden plaats op de weide of in de binnenpiste van Equi Source. Aangepaste kledij en schoenen zijn noodzakelijk.

EAL SESSIES OP MAAT

Equine Assisted Learning

Speciale EAL sessies op maat voor individuen, koppels en gezinnen

Individuele sessies, koppels, gezinnen
Intake/Evaluatiegesprek: 105€
Individuele sessie: 105€/pp
Koppels/gezinnen: 130€
Verslag: 50€
Overleg met school, instelling, andere hulpverleners enz. 60€/uur – 15€ per begonnen kwartier.
Een sessie duurt 1u à 1u15 en wordt begeleidt door een team van 3: paard(en), therapeut en coach/paardenspecialist.
Sommige ziekenfondsen betalen een gedeelte terug voor alternatieve therapie.

Voor meer info kan je mailen naar info@equisource.eu, bellen naar 0485 95 06 37 alsook gebruik maken van het formulier op onze contactpagina.

Teams: zie pagina teambuildings

Alle vermelde prijzen zijn incl. 21% BTW

Ontdek hier onze Workshops Therapie en Leren

Equine Assisted Learning workshops

Workshops Therapie en Leren

Schrijf je in op onze Newsletter

Ontvang de laatste updates over Equi Source

Equi Source Newsletter